• vtem news box

གཞི་རིམ་འོག་མའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན།

གཞི་རིམ་འོག་མའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ ལོར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་གིས་ཕུལ་བའི་བཙན་བྱོལ་བོད་ མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པོ་དང་སྦྲགས་ སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནས་བཟུང༌། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལེའུ་གསུམ་པ་དོན་ཚན་༡༧ པར། “དོན་དམ་བོད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་ཤེས་རིག་གི་སྲིད་བྱུས་ཡང་ དག་ཅིག་བཟོ་རྒྱུ་”ཞེས་གསལ་བའི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དེ་དངོས་སུ་དབུ་བརྙེས་ ཤིང༌། སྲིད་བྱུས་ནང་གསལ་ཆ་རྐྱེན་དང་དགོས་མཁོ་བསྒྲུབ་སླད་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ ཁུངས་ཀྱིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་དྲུག་རིང༌། སྲིད་བྱུས་དགོངས་དོན་ཆ་ཚང་ལག་བསྟར་དང་ཉམས་གསོག་སླད་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་གསར་ འཛུགས་དགོས་པ་བཞིན།

 

༡)   ལེའུ་དང་པོ། སྔོན་འགྲོ་དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་ཁ་ཕྱོགས།
༢)  ལེའུ་གཉིས་པ། སྔོན་འགྲོ་དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་འཛིན་རིམ་སོ་སོའི་རིག་ཚན་འཆར་འགོད།
༣)  ལེའུ་གསུམ་པ། སྔོན་འགྲོ་དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་འཛིན་རིམ་སོ་སོའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན།
༤)  ལེའུ་བཞི་པ། སྔོན་འགྲོ་དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོས་འདོན་དང་རྒྱབ་གཉེར།